25 januari 2022

De nieuwe WLTP testmethode voor het berekenen van BPM.

2 min read

De nieuwe testmethode voor het vaststellen van de CO2-uitstoot van een personenauto roept de laatste tijd vragen op over de hoogte van de BPM.  De Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) wordt voor personenauto’s geheven op basis van de CO2-uitstoot. Voor de berekening van de hoogte van de BPM geldt een tabel met een aantal progressieve tariefschijven.

Vaststelling CO2-uitstoot
De CO2-vaststelling is erg belangrijk voor de bepaling van de hoogte van de BPM en dus ook voor de prijs van de auto en voor de bijtelling voor privégebruik.

Vanaf 1 september 2017 wordt een nieuwe methode gebruikt (de WLTP) om de uitstoot van CO2 vast te stellen. Deze nieuwe testmethode doet meer recht aan het werkelijke brandstofverbruik dan de oude (NEDC) methode.

BPM-berekening met WLTP

De WLTP-testmethode wordt in de overgangsfase van 1 september 2017 tot 1 september 2018 alléén gebruikt voor auto’s die een nieuwe typegoedkeuring krijgen. Om nieuwe auto’s vergelijkbaar te houden met bestaande, wordt op basis van de WLTP uitslag een herrekende NEDC-waarde vastgesteld.

De herrekende NEDC-waarde vormt de basis voor de BPM berekening.  De verwachting van het kabinet was dat de herrekende waarde zou leiden tot een vergelijkbare BPM heffing ten opzichte van de oude situatie. Als u moeite heeft met de berekening help Automotiveimport u hierbij.

Hogere herrekende waarde?

De praktijk wijst nu uit dat de nieuwe werkwijze leidt tot hogere geregistreerde CO2-emissiewaarden en dus hogere BPM heffingen. Dat houdt dus in dat de catalogusprijzen (en dus ook de leaseprijzen en fiscale bijtellingwaarden) voor nieuw geïntroduceerde modellen hoger zullen zijn dan verwacht. Ook houdt het in dat de energielabels niet nauwkeurig vastgesteld kunnen worden en dat het kan voorkomen dat nieuwe modellen op basis van CO2-emissie uitgesloten worden in een autoregeling. Ondanks dat het effect van de hogere BPM heffing ongepland en ongewenst is, verwachten we niet dat de overheid in 2018 hier nog een correctie op doorvoert. Met ingang van 1 september 2018 moeten alle auto’s WLTP getest zijn en vervalt het verschil tussen nieuwe en bestaande modellen. Dan is het ook weer mogelijk om een eerlijk vergelijk te maken tussen auto’s. Wellicht zal de overheid voor 2019 een verlaging doorvoeren in de hoogte van de BPM heffing om de ongeplande verhoging teniet te doen. Kijk met een BPM calculator hoe hoog uw BPM is.