Op welke manier kunt u het best uw auto verzekeren?

U bent er zich ongetwijfeld wel van bewust dat een auto verzekeren op tal van verschillende manieren kan gebeuren. In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat een auto verzekeren wettelijk verplicht is. Deze verplichting werd in het leven geroepen om mensen die deelnemen met hun auto aan het verkeer financieel te beschermen. Deze wettelijke verplichting geldt in de praktijk evenwel uitsluitend voor het afsluiten van de WA-verzekering. Bent u dus met andere woorden iemand die denkt voldoende te hebben aan dit type van autoverzekering? Dan hoeft u niet perse te kijken in de richting van een duurder alternatief. Is het voor u niet helemaal duidelijk hoe uw auto verzekeren nu precies het best kan gebeuren? Dan kan de hieronder terug te vinden informatie u daar ongetwijfeld bij helpen!

             Wanneer is de wettelijk verplichte WA-verzekering voldoende?

Uw auto verzekeren is dus bij wet verplicht. Zoals in de inleiding reeds aangegeven geldt deze verplichting enkel en alleen voor de WA-verzekering. Het betreft hier een type autoverzekering waarbij er geen sprake is van een indekking van schade aan uw eigen voertuig. Raakt u betrokken in een ongeval en heeft u met uw auto schade toegebracht aan een derde? In dat geval zult u kunnen vaststellen dat de WA-verzekering zal tussenkomen in het vergoeden van deze schade. Let wel, deze tussenkomst geldt uitsluitend voor de schade aan het voertuig van de derde betrokken partij. De schade waar uw auto mee wordt geconfronteerd zult u dus voor eigen rekening moeten laten herstellen. Dit zorgt ervoor dat enkel en alleen uw auto verzekeren middels de verplichte WA-verzekering niet altijd een even goed idee is.

Enkel en alleen de wettelijk verplichte WA-verzekering afsluiten is in principe alleen maar interessant in twee specifieke gevallen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. Wanneer u eigenlijk slechts zelden met de auto rijdt;
 2. Wanneer u rijdt met een auto die slechts een beperkte waarde vertegenwoordigt;

Mocht u er uiteindelijk toch voor kiezen om één van de duurdere autoverzekeringen op de markt af te sluiten zult u kunnen vaststellen dat de WA-dekking daar steeds in inbegrepen is. Ook in dit geval voldoet u dus uiteraard steeds aan de wettelijke verplichting. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, de WA-verzekering afsluiten is reeds voldoende om te voldoen aan de geldende wettelijke verplichting, maar u bent wel slechts (zeer) beperkt verzekerd.

             Wanneer kiezen voor een beperkte casco-verzekering?

Wilt u toch graag uw auto verzekeren op een manier waarop er op z’n minst bepaalde vormen van schade aan uw eigen voertuig ook zijn ingedekt? In dat geval kunt u daarvoor kijken in de richting van een beperkt casco autoverzekering. Laat u uw auto verzekeren middels een beperkt casco-verzekering? In dat geval kunt u buiten de WA-dekking eveneens rekenen op de onderstaande vormen van schade die zijn ingedekt:

 • Brandschade;
 • Schade door diefstal;
 • Ruitbreuk;
 • Stormschade;
 • Schade als gevolg van hagel;
 • Schade welke is veroorzaakt door aanrijding met een dier;
 • Financiële of materiële schade ten gevolge van een inbraak;

In principe zit de beperkt casco-verzekering dus ergens tussen de WA-verzekering en de all risk in. Dit is ook terug te zien in de premie die hiervoor in rekening wordt gebracht. U zult voor dit type van autoverzekering dan wel wat meer betalen ten opzichte van de WA-verzekering, maar ze valt in de praktijk nog steeds aanzienlijk voordeliger uit in vergelijking met de volledige casco-verzekering of de zogenaamde all risk.

Voor veel mensen die beschikken over een auto welke te oud is om nog all risk te kunnen verzekeren vormt de beperkte casco-verzekering een potentieel interessant alternatief. Op deze manier is het namelijk alsnog mogelijk om bepaalde schade aan het eigen voertuig te kunnen dekken. Let wel, zoals eerder reeds aangegeven geldt dat dus niet voor de eigen schade. Wilt u, uw auto verzekeren door middel van een autoverzekering waarbij dit wel tot de mogelijkheden behoort? In dat geval zult u toch aangewezen zijn op de all risk verzekering.

             Wanneer is uw auto verzekeren met een all risk de beste keuze?

De derde en laatste mogelijkheid waarover u beschikt is uw auto verzekeren door middel van een all risk autoverzekering. In dit geval beschikt u over de meest complete autoverzekering op de markt. Uw auto laten verzekeren op deze manier zorgt er dan ook voor dat u kunt rekenen op de onderstaande dekkingen:

 • De wettelijk verplichte WA-dekking;
 • Alle dekkingen die worden aangeboden door de beperkt casco-verzekering;
 • De eigen schade die aan het voertuig wordt veroorzaakt;

Het is vooral deze laatste die ervoor zorgt dat de kostprijs van de all risk autoverzekering in de praktijk zo hoog uitvalt. Uw auto verzekeren door middel van dit type verzekering zorgt er namelijk voor dat u, ook wanneer u zelf schuldig bent, altijd kunt rekenen op een (gedeeltelijke) compensatie van de opgelopen schade aan het eigen voertuig. Dit ook niet alleen wanneer u betrokken bent geraakt in een ongeval, maar bijvoorbeeld ook op het ogenblik dat u bij het achteruitrijden een paaltje raakt waardoor er schade ontstaat.

De hoge kostprijs welke is verbonden aan een all risk autoverzekering zorgt ervoor dat uw auto verzekeren middels deze verzekering lang niet altijd even interessant is. Sterker nog, in de praktijk wordt het sterk aangeraden om uitsluitend te kiezen voor dit type van autoverzekering wanneer u:

 1. Op jaarbasis een behoorlijke afstand aflegt met uw auto;
 2. Heeft geïnvesteerd in een duur (nieuw) voertuig;

Zoals eerder reeds aangegeven is het bovendien ook nog eens zo dat uw auto verzekeren middels een all risk verzekering zelfs niet altijd tot de mogelijkheden behoort. Op het ogenblik dat uw auto reeds een bepaalde leeftijd heeft bereikt is het namelijk perfect mogelijk dat de verzekeraar u geen all risk autoverzekering meer zal willen toekennen. Let wel, heeft u reeds vele jaren een volledige casco-verzekering? Dan is het in principe zo dat deze niet zomaar kan worden afgenomen door de verzekeraar in kwestie. In ieder geval mag het duidelijk zijn, bij uw auto verzekeren is het altijd belangrijk om even goed de verschillende soorten autoverzekeringen die op de markt zijn terug te vinden te vergelijken.

Kijk bij Diks Verzekeringen voor meer informatie om uw auto te verzekeren.

Dit vind je misschien ook leuk...